Øverst på siden

GÆLDENDE VILKÅR

VILKÅR FOR NYHEDSBREVE

Hvad bruger Tietze mine oplysninger til?
Når du tilmelder dig Tietze’ nyhedsbrev, giver du samtykke til, at vi sender dig e-mails med relevante nyheder, tilbud på vores produkter og serviceydelser, konkurrencer, information om aktiviteter i Tietze og anden lignende markedsføring.

Hvem må bruge mit samtykke?
Tietze er en del af Verdo-koncernen, som består af en række forskellige selskaber*. Da dit samtykke lagres centralt, er det tilgængeligt og kan anvendes af samtlige disse selskaber. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, giver du således samtykke til, at din e-mailadresse deles på tværs af selskaberne med henblik på markedsføring som nævnt ovenfor – selvfølgelig kun i det omfang, det er nødvendigt for at tilpasse markedsføringen til netop din profil. Verdo-koncernen opererer nemlig inden for mange forskellige brancher, og vi sørger for, at du kun modtager nyhedsbrevet fra det selskab og/eller de generelle interesseområder, du konkret har tilmeldt dig.

Hvordan afmelder jeg mig?
Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og trække dit samtykke tilbage. En hurtig og nem måde er via det afmeldelseslink, som altid oplyses i nyhedsbrevet. Du kan også afmelde dig ved at gå ind på www.oletietze.dk, og klikke på linket nederst på siden.

VILKÅR FOR COOKIES

Brugen af Verdos hjemmesider er fuldstændig anonym. Der registreres ingen data, som kan bruges til at identificere enkeltpersoner, medmindre man tilmelder sig nyhedsbreve eller lignende. Ingen data videregives eller sælges til tredjepart.

Om cookies
En cookie er en lille tekstfil, der typisk bliver gemt i internetbrowseren, og som gør, at Verdo kan genkende en computer, tablet eller mobiltelefon. Filen er ikke skadelig og kan ikke indeholde virus eller skadelige programmer. Via cookies monitoreres brugernes færden på hjemmesiden, og der registreres oplysninger i anonym form for at gøre hjemmesiden mere brugervenlig, effektiv og målrettet. Der registreres ingen data, som kan anvendes til at identificere den enkelte bruger af hjemmesiden, med mindre man som bruger frivilligt opgiver sådanne informationer, såsom ved oplysning af e-mail ved tilmelding til nyhedsbrev.

Anvendte cookies

Verdo anvender forskellige typer cookies:
 • Session cookies, som er nødvendige for at holde en forbindelse mellem en computer og en hjemmeside kørende.
 • Persistent cookies, som bliver lagret på computeren til at huske et valg, man har foretaget. Hvis du for eksempel trykker på et banner, lagrer Verdo en cookie, der fortæller, at du trykkede på banneret. 
 • Tredjepartscookies, som er cookies, der sættes af en tredjeparts website eller program. Et eksempel er sociale tilføjelsesprogrammer fra Facebook, hvor man kan "Synes godt om" Verdos sider.
 • Cookies til webstatistik, som benyttes til at se, hvilke hjemmesider brugerne besøger og hvornår. Disse data bruges til at forbedre hjemmesiderne og til at forstå, hvordan brugerne som en samlet gruppe navigerer rundt på Verdos hjemmesider. Oplysningerne har karakter af generel statistik og kan ikke føres tilbage til enkeltpersoner.
Afvisning eller sletning af cookies
Afvisning af cookies kan i de fleste nyere browsere ske under ”avancerede cookieindstillinger” under ”internetindstillinger”, hvor man kan tilføje www.oletietze.dk på listen over websites, man ønsker at blokere cookies fra. Her er det også muligt at slette individuelle cookies eller alle de cookies, som browseren har gemt.

På hjemmesiden www.minecookies.org (under ”cookiehåndtering”) forklares det mere detaljeret, hvordan man sletter cookies alt efter, hvilken browser man benytter.

PERSONDATAPOLITIK
Politik for behandling af personoplysninger ved Verdo (version 2 af 04.05.2018)
 • Dataansvarlige
Verdo koncernen består af en række selskaber, som leverer forskellige ydelser til sine privatkunder. Denne persondatapolitik er gældende for Tietze-kunder i Verdo Trading.
Følgende selskab er dataansvarlig for dine personoplysninger:
Heatlets træpiller: Verdo Trading A/S, CVR-nr. 10 12 54 21
 • Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid henvende dig til:
Verdo A/S
Agerskellet 7, 8920 Randers NV
Telefon: 89114811
E-mail: info@verdo.com
 
 • Verdos behandling af dine oplysninger
Verdo indsamler og anvender personoplysninger for at levere ydelser, varer eller oplysninger til dig.
Uanset hvilken ydelse eller vare Verdo leverer til dig, behandler Verdo som udgangspunkt følgende oplysninger om dig:
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer og e-mailadresse
 • Måler-/installationsnummer og forbrugsdata (gælder kun el-/vand-/varmeforsyningskunder)
 • Særligt vedrørende behandling af CPR-nummer
Datahub:
Hvis du køber strøm hos Verdo, eller hvis du er tilsluttet Verdos elnet, behandler vi dit CPR-nummer.
Dette er nødvendigt for at kunne registrere dig som kunde i datahubben og levere/distribuere strøm til dig.
Datahubben er ejet og administreret af Energinet.dk, som med hjemmel i elforsyningsloven kræver kundens CPR-nummer til oprettelse af kunden som el-/elnet kunde i datahubben.
Verdo har derfor en retlig forpligtelse til at indhente dit CPR-nummer og det er således ikke muligt at levere/distribuere strøm til dig uden dit CPR-nummer.
Du kan læse mere om datahubben på www.energinet.dk.

Eboks og Nemkonto:
Hvis du køber el, vand eller varme hos Verdo, behandler vi muligvis også dit CPR-nummer til at sende breve, årsopgørelser mv. til dig via Eboks og/eller til at udbetale eventuelle beløb til dig via Nemkonto.
Verdo behandler udelukkende dit CPR-nummer til brug for Eboks og Nemkonto, hvis du frivilligt har oplyst dit CPR-nummer til Verdo til dette formål og dermed givet Verdo samtykke til at bruge Eboks og/eller Nemkonto.
Hvis du har givet dit samtykke til, at Verdo må behandle dit CPR-nummer til at bruge Eboks og/eller Nemkonto, kan du altid trække dit samtykke tilbage, ved at henvende dig til Verdo på ovennævnte kontaktoplysninger.
Verdo stopper straks brugen af dit CPR-nummer til Eboks og Nemkonto, hvis du trækker dit samtykke tilbage.

 • Særligt vedrørende behandling af personoplysninger til direkte markedsføring
Med henblik på at optimere de tjenester, Verdo tilbyder, kan Verdo have et ønske om at anvende dine personoplysninger til direkte markedsføring.
Af respekt for dig vil Verdo kun anvende dine personoplysninger til dette formål, hvis du har givet samtykke til dette.
Hvis du har givet samtykke til, at Verdo må behandle dine personoplysninger til direkte markedsføring, kan du altid trække dit samtykke tilbage, ved at henvende dig til Verdo på ovennævnte kontaktoplysninger eller på Verdos hjemmeside: kunde@verdo.com

Verdo stopper straks med at anvende dine personoplysninger til direkte markedsføring, hvis du trækker dit samtykke tilbage.

 • Sletning og/eller anonymisering
Vi behandler oplysningerne om dig, så længe Verdo leverer ydelser eller varer til dig, og vi sletter/anonymiserer dine personoplysninger, når vi ikke længere har brug for dem, i det omfang det er teknisk muligt.
Dette betyder, at dine personoplysninger som udgangspunkt bliver slettet/anonymiseret 5 år efter
 • du er fraflyttet Verdos forsyningsområde eller har opsagt alle aftaler med Verdo, og
 • alle udeståender/tvister mellem dig og Verdo er afsluttet.
Der kan være konkrete undtagelser til disse slettefrister.
 • Videregivelse af personoplysninger 
De enkelte dataansvarlige Verdo-selskaber videregiver dine personoplysninger til Verdos moderselskab, som behandler dine oplysninger på vegne af selskaberne.
Herudover videregiver vi dine personoplysninger til andre, i det omfang vi er forpligtet hertil i henhold til lovgivning, samt til vores leverandører, i det omfang det er nødvendigt for at levere en ydelse, som berører dig.
Hos Verdo har vi en høj standard for vores leverandørers behandling af personoplysninger, og vi gør meget ud af at sikre os, at alle som vi videregiver oplysninger til, lever op til den databeskyttelsesretlige lovgivning.

 • Dine rettigheder
Som led i Verdos behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Ret til at modtage oplysninger om hvordan og til hvilke formål vi behandler dine oplysninger
 • Ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig
 • Ret til at få urigtige oplysninger berigtiget
 • Ret til at få dine personoplysninger slettet
 • Ret til begrænsning af behandling af dine oplysninger
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
 • Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger
 • Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering
Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder eller vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Verdo på ovennævnte kontaktoplysninger.  
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 
 • Klagevejledning
 • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Verdo behandler dine personoplysninger på.
 • Du finder Datatilsynets klagevejledning og kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
 
 
 • Sikkerhedsstandarter og håndtering af databrud
 • Verdo har iværksat en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som skal sikre beskyttelse af dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab eller ændring og mod uautoriseret offentliggørelse, misbrug eller anden behandling i strid med gældende ret.
 • Hvis vi identificerer sikkerhedsbrud eller bliver informeret om, at sikkerheden ved en behandling af personoplysninger bliver - eller risikerer at blive - kompromitteret i en sådan grad, at det indebærer en høj risiko for dine rettigheder eller frihedsrettigheder, informerer vi omgående.
 • Verdo har endvidere implementeret en særlig procedure for, hvordan eventuelle brud på persondatasikkerheden skal håndteres, herunder hvordan Datatilsynet og Verdos kunder underrettes.
 • Kontroller og ændringer
 
Verdo foretager løbende kontrol for at sikre, at behandlingen af personoplysninger altid er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelsesretlige lovgivning.
Verdo vil løbende overveje, om denne politik for behandling af personoplysninger bør revideres. Hvis det sker, vil du kunne se den reviderede politik på www.verdo.com

Oplysninger om samtykke deles med følgende registrerede selskaber inden for Verdo-koncernen: Verdo S/I, Verdo A/S, Verdo Tele A/S, Midtjysk Elhandel A/S, Verdo Go Green A/S, Verdo Vand A/S, Verdo Varme A/S, Verdo Hillerød El-net A/S, Verdo Randers El-net A/S, Verdo Entreprise A/S, Verdo Energiteknik A/S, Industrivarme A/S, Verdo Produktion A/S, Verdo Hydrogen A/S, Verdo Energy A/S, Carbon Partners AS Norge og GF Verdo B.V. Verdo Renewables Ltd

GÆLDENDE VILKÅR

VILKÅR FOR NYHEDSBREVE

Hvad bruger Tietze mine oplysninger til?
Når du tilmelder dig Tietze’ nyhedsbrev, giver du samtykke til, at vi sender dig e-mails med relevante nyheder, tilbud på vores produkter og serviceydelser, konkurrencer, information om aktiviteter i Tietze og anden lignende markedsføring.

Hvem må bruge mit samtykke?
Tietze er en del af Verdo-koncernen, som består af en række forskellige selskaber*. Da dit samtykke lagres centralt, er det tilgængeligt og kan anvendes af samtlige disse selskaber. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, giver du således samtykke til, at din e-mailadresse deles på tværs af selskaberne med henblik på markedsføring som nævnt ovenfor – selvfølgelig kun i det omfang, det er nødvendigt for at tilpasse markedsføringen til netop din profil. Verdo-koncernen opererer nemlig inden for mange forskellige brancher, og vi sørger for, at du kun modtager nyhedsbrevet fra det selskab og/eller de generelle interesseområder, du konkret har tilmeldt dig.

Hvordan afmelder jeg mig?
Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og trække dit samtykke tilbage. En hurtig og nem måde er via det afmeldelseslink, som altid oplyses i nyhedsbrevet. Du kan også afmelde dig ved at gå ind på www.oletietze.dk, og klikke på linket nederst på siden.

VILKÅR FOR COOKIES

Brugen af Verdos hjemmesider er fuldstændig anonym. Der registreres ingen data, som kan bruges til at identificere enkeltpersoner, medmindre man tilmelder sig nyhedsbreve eller lignende. Ingen data videregives eller sælges til tredjepart.

Om cookies
En cookie er en lille tekstfil, der typisk bliver gemt i internetbrowseren, og som gør, at Verdo kan genkende en computer, tablet eller mobiltelefon. Filen er ikke skadelig og kan ikke indeholde virus eller skadelige programmer. Via cookies monitoreres brugernes færden på hjemmesiden, og der registreres oplysninger i anonym form for at gøre hjemmesiden mere brugervenlig, effektiv og målrettet. Der registreres ingen data, som kan anvendes til at identificere den enkelte bruger af hjemmesiden, med mindre man som bruger frivilligt opgiver sådanne informationer, såsom ved oplysning af e-mail ved tilmelding til nyhedsbrev.

Anvendte cookies

Verdo anvender forskellige typer cookies:
 • Session cookies, som er nødvendige for at holde en forbindelse mellem en computer og en hjemmeside kørende.
 • Persistent cookies, som bliver lagret på computeren til at huske et valg, man har foretaget. Hvis du for eksempel trykker på et banner, lagrer Verdo en cookie, der fortæller, at du trykkede på banneret. 
 • Tredjepartscookies, som er cookies, der sættes af en tredjeparts website eller program. Et eksempel er sociale tilføjelsesprogrammer fra Facebook, hvor man kan "Synes godt om" Verdos sider.
 • Cookies til webstatistik, som benyttes til at se, hvilke hjemmesider brugerne besøger og hvornår. Disse data bruges til at forbedre hjemmesiderne og til at forstå, hvordan brugerne som en samlet gruppe navigerer rundt på Verdos hjemmesider. Oplysningerne har karakter af generel statistik og kan ikke føres tilbage til enkeltpersoner.
Afvisning eller sletning af cookies
Afvisning af cookies kan i de fleste nyere browsere ske under ”avancerede cookieindstillinger” under ”internetindstillinger”, hvor man kan tilføje www.oletietze.dk på listen over websites, man ønsker at blokere cookies fra. Her er det også muligt at slette individuelle cookies eller alle de cookies, som browseren har gemt.

På hjemmesiden www.minecookies.org (under ”cookiehåndtering”) forklares det mere detaljeret, hvordan man sletter cookies alt efter, hvilken browser man benytter.

PERSONDATAPOLITIK
Politik for behandling af personoplysninger ved Verdo (version 2 af 04.05.2018)
 • Dataansvarlige
Verdo koncernen består af en række selskaber, som leverer forskellige ydelser til sine privatkunder. Denne persondatapolitik er gældende for Tietze-kunder i Verdo Trading.
Følgende selskab er dataansvarlig for dine personoplysninger:
Heatlets træpiller: Verdo Trading A/S, CVR-nr. 10 12 54 21
 • Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid henvende dig til:
Verdo A/S
Agerskellet 7, 8920 Randers NV
Telefon: 89114811
E-mail: info@verdo.com
 
 • Verdos behandling af dine oplysninger
Verdo indsamler og anvender personoplysninger for at levere ydelser, varer eller oplysninger til dig.
Uanset hvilken ydelse eller vare Verdo leverer til dig, behandler Verdo som udgangspunkt følgende oplysninger om dig:
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer og e-mailadresse
 • Måler-/installationsnummer og forbrugsdata (gælder kun el-/vand-/varmeforsyningskunder)
 • Særligt vedrørende behandling af CPR-nummer
Datahub:
Hvis du køber strøm hos Verdo, eller hvis du er tilsluttet Verdos elnet, behandler vi dit CPR-nummer.
Dette er nødvendigt for at kunne registrere dig som kunde i datahubben og levere/distribuere strøm til dig.
Datahubben er ejet og administreret af Energinet.dk, som med hjemmel i elforsyningsloven kræver kundens CPR-nummer til oprettelse af kunden som el-/elnet kunde i datahubben.
Verdo har derfor en retlig forpligtelse til at indhente dit CPR-nummer og det er således ikke muligt at levere/distribuere strøm til dig uden dit CPR-nummer.
Du kan læse mere om datahubben på www.energinet.dk.

Eboks og Nemkonto:
Hvis du køber el, vand eller varme hos Verdo, behandler vi muligvis også dit CPR-nummer til at sende breve, årsopgørelser mv. til dig via Eboks og/eller til at udbetale eventuelle beløb til dig via Nemkonto.
Verdo behandler udelukkende dit CPR-nummer til brug for Eboks og Nemkonto, hvis du frivilligt har oplyst dit CPR-nummer til Verdo til dette formål og dermed givet Verdo samtykke til at bruge Eboks og/eller Nemkonto.
Hvis du har givet dit samtykke til, at Verdo må behandle dit CPR-nummer til at bruge Eboks og/eller Nemkonto, kan du altid trække dit samtykke tilbage, ved at henvende dig til Verdo på ovennævnte kontaktoplysninger.
Verdo stopper straks brugen af dit CPR-nummer til Eboks og Nemkonto, hvis du trækker dit samtykke tilbage.

 • Særligt vedrørende behandling af personoplysninger til direkte markedsføring
Med henblik på at optimere de tjenester, Verdo tilbyder, kan Verdo have et ønske om at anvende dine personoplysninger til direkte markedsføring.
Af respekt for dig vil Verdo kun anvende dine personoplysninger til dette formål, hvis du har givet samtykke til dette.
Hvis du har givet samtykke til, at Verdo må behandle dine personoplysninger til direkte markedsføring, kan du altid trække dit samtykke tilbage, ved at henvende dig til Verdo på ovennævnte kontaktoplysninger eller på Verdos hjemmeside: kunde@verdo.com

Verdo stopper straks med at anvende dine personoplysninger til direkte markedsføring, hvis du trækker dit samtykke tilbage.

 • Sletning og/eller anonymisering
Vi behandler oplysningerne om dig, så længe Verdo leverer ydelser eller varer til dig, og vi sletter/anonymiserer dine personoplysninger, når vi ikke længere har brug for dem, i det omfang det er teknisk muligt.
Dette betyder, at dine personoplysninger som udgangspunkt bliver slettet/anonymiseret 5 år efter
 • du er fraflyttet Verdos forsyningsområde eller har opsagt alle aftaler med Verdo, og
 • alle udeståender/tvister mellem dig og Verdo er afsluttet.
Der kan være konkrete undtagelser til disse slettefrister.
 • Videregivelse af personoplysninger 
De enkelte dataansvarlige Verdo-selskaber videregiver dine personoplysninger til Verdos moderselskab, som behandler dine oplysninger på vegne af selskaberne.
Herudover videregiver vi dine personoplysninger til andre, i det omfang vi er forpligtet hertil i henhold til lovgivning, samt til vores leverandører, i det omfang det er nødvendigt for at levere en ydelse, som berører dig.
Hos Verdo har vi en høj standard for vores leverandørers behandling af personoplysninger, og vi gør meget ud af at sikre os, at alle som vi videregiver oplysninger til, lever op til den databeskyttelsesretlige lovgivning.

 • Dine rettigheder
Som led i Verdos behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Ret til at modtage oplysninger om hvordan og til hvilke formål vi behandler dine oplysninger
 • Ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig
 • Ret til at få urigtige oplysninger berigtiget
 • Ret til at få dine personoplysninger slettet
 • Ret til begrænsning af behandling af dine oplysninger
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
 • Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger
 • Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering
Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder eller vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Verdo på ovennævnte kontaktoplysninger.  
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 
 • Klagevejledning
 • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Verdo behandler dine personoplysninger på.
 • Du finder Datatilsynets klagevejledning og kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
 
 
 • Sikkerhedsstandarter og håndtering af databrud
 • Verdo har iværksat en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som skal sikre beskyttelse af dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab eller ændring og mod uautoriseret offentliggørelse, misbrug eller anden behandling i strid med gældende ret.
 • Hvis vi identificerer sikkerhedsbrud eller bliver informeret om, at sikkerheden ved en behandling af personoplysninger bliver - eller risikerer at blive - kompromitteret i en sådan grad, at det indebærer en høj risiko for dine rettigheder eller frihedsrettigheder, informerer vi omgående.
 • Verdo har endvidere implementeret en særlig procedure for, hvordan eventuelle brud på persondatasikkerheden skal håndteres, herunder hvordan Datatilsynet og Verdos kunder underrettes.
 • Kontroller og ændringer
 
Verdo foretager løbende kontrol for at sikre, at behandlingen af personoplysninger altid er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelsesretlige lovgivning.
Verdo vil løbende overveje, om denne politik for behandling af personoplysninger bør revideres. Hvis det sker, vil du kunne se den reviderede politik på www.verdo.com

Oplysninger om samtykke deles med følgende registrerede selskaber inden for Verdo-koncernen: Verdo S/I, Verdo A/S, Verdo Tele A/S, Midtjysk Elhandel A/S, Verdo Go Green A/S, Verdo Vand A/S, Verdo Varme A/S, Verdo Hillerød El-net A/S, Verdo Randers El-net A/S, Verdo Entreprise A/S, Verdo Energiteknik A/S, Industrivarme A/S, Verdo Produktion A/S, Verdo Hydrogen A/S, Verdo Energy A/S, Carbon Partners AS Norge og GF Verdo B.V. Verdo Renewables Ltd